PREZENČNÍ VÝUKA od 25.5.

Vážení rodiče,

zjišťujeme předběžný zájem o prezenční výuku ve škole od 25. 5. 2020.
Pokud budete mít vážný zájem, vyplňte přiložený dotazník a odešlete jej e-mailem třídnímu učiteli.

Pokud nebudete mít zájem, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli do 15. 5. 2020.

Ranní družina na základě rozhodnutí MŠMT nemůže být poskytována.

Pokud máte zájem o doplňující informace, napište na zs.drahanovice@seznam.cz nebo volejte 730595860.

Milí rodiče, milé děti

25.5. 2020 se opět otevřou  vrátka  naší  školky  v  Ludéřově. Provoz i organizace  dne/včetně stravování/ zůstávají  neměnné. S ohledem  na hygienická doporučení budeme sdílet  co největší  část  dne na školní zahradě. Prosíme o dostatečnou zásobu vhodného oblečení a obuvi.

Věříme, že  nám situace  dovolí zorganizovat slavnostní, dopolední  chvilku  se  všemi  dětmi a rozloučit  se s předškoláčky i kamarády,kteří zůstávají  doma.

Všem  rodičům  děkujeme  za trpělivost a na  všechny  se  těší  

  pí. uč .Lenka, teta Zuzka a zdraví pí.uč. Maruška

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče.

Provozy mateřských škol Drahanovice a Ludéřov budou opět obnoveny od pondělí 25. 5. 2020.

V rámci plnění hygienických opatření a bezpečnosti vašich dětí proto snižujeme počet dětí v mateřských školách o děti, kde jeden z rodičů je na rodičovské nebo mateřské dovolené.

U ostatních dětí nám, prosím dle uvážení, sdělte pomocí přiloženého dotazníku do 15. 5. 2020, zda budou, nebo nebudou mateřskou školu navštěvovat a v jakém rozsahu.

Dotazníky odesílejte na e-maily ( ms.drahanovice@seznam.cz, ms.luderov@seznam.cz) nebo vložte do poštovních schránek mateřských škol.

Při nástupu do MŠ 25. 5. je také třeba předložit vyplněné čestné prohlášení.

Děkujeme.