Zápis do mateřské školy Ludéřov

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy Ludéřov se koná

od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte, které je její součástí

 (v případě elektronického podání musí být listina podrobena autorizované konverzi dokumentů podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.)

3. Kopie rodného listu dítěte (neověřená)

Potřebné dokumenty stáhnete zde:

Osobní vyzvednutí tiskopisů v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech po osobním dohodnutí termínu vyzvednutí na tel. čísle: 730 595 857

Zákonný zástupce požádá o přijetí jedním z těchto způsobů, který vyžaduje správní řízení:

1. zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. zasláním poštou na adresu MŠ Ludéřov, Drahanovic 78, 783 44 (podejte žádost tak, aby ji pošta do 14. 3. 2021 doručila)

4.vhozením do poštovní schránky Ludéřov

5. osobním podáním v MŠ Ludéřov ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod. po osobní telefonické domluvě na tel. čísle: 730 595 857

Dne 14. 5. 2021 musí být žádost již doručena ve škole.

Rodiče po doručení dokumentů obdrží přidělené registrační číslo, které budou potřebovat pro zjištění, zda dítě bylo nebo nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání. Při elektronickém podání dokumentů zašleme přidělené registrační číslo na Vámi uvedený e-mail nebo zavoláme na tel. číslo uvedené v žádosti.

Na webových stránkách mateřské školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria stanovená ředitelkou Základní školy a mateřské školy Drahanovice – odkaz zde:

Zápis do mateřské školy Drahanovice

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy Drahanovice se koná

od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte, které je její součástí

 (v případě elektronického podání musí být listina podrobena autorizované konverzi dokumentů podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.)

3. Kopie rodného listu dítěte (neověřená)

Potřebné dokumenty stáhnete zde:

Osobní vyzvednutí tiskopisů v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech po osobním dohodnutí termínu vyzvednutí na tel. čísle: 730 595 856

Zákonný zástupce požádá o přijetí jedním z těchto způsobů, který vyžaduje správní řízení:

1. zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. zasláním poštou na adresu MŠ Drahanovice, Drahanovic 46, 783 44 (podejte žádost tak, aby ji pošta do 14. 3. 2021 doručila)

4.vhozením do poštovní schránky MŠ Drahanovice

5. osobním podáním v MŠ Drahanovice ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod. po osobní telefonické domluvě na tel. čísle: 730 595 856

Dne 14. 5. 2021 musí být žádost již doručena ve škole.

Rodiče po doručení dokumentů obdrží přidělené registrační číslo, které budou potřebovat pro zjištění, zda dítě bylo nebo nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání. Při elektronickém podání dokumentů zašleme přidělené registrační číslo na Vámi uvedený e-mail nebo zavoláme na tel. číslo uvedené v žádosti.

Na webových stránkách mateřské školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria stanovená ředitelkou Základní školy a mateřské školy Drahanovice – odkaz zde:

Návrat žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz základní školy. Na naši školu se nevztahuje ROTAČNÍ VÝUKA (žáci budou chodit do školy každý den).

Děti musí mít v prostorách školy chirurgickou roušku nebo adekvátní ochranu nosu a úst (nanorouška, respirátor).

Obědy nejsou automaticky nahlášené, napište vedoucí jídelny paní Foretové SMS.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Testy se budou provádět ve třídách pod dohledem pdg. pracovníků (pro 1. a 2. ročník v TĚLOCVIČNĚ od 7.00, kde se mohou testovat děti s rodičem).

V případě pozitivního výsledku testu odchází děti domů s rodičem nebo samy na základě písemného souhlasu (v odkazu níže). Děkujeme za pochopení.

Veškeré informace o testování a antigenních testech najdete v odkazu níže. Můžete se podívat i na krátké instruktážní video.

https://testovani.edu.cz/

Testovat se nemusí osoba, která:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

 

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz mateřské školy Ludéřov.

Prezenční vzdělávání se týká pouze dětí s povinnou školní docházkou –předškoláků.

Děti nebudou muset mít při pobytu v MŠ roušky ani respirátory.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Přikládáme odkaz na instruktážní video, které doporučujeme shlédnout.

Testování dětí budou provádět rodiče nebo pověřené osoby před vstupem do třídy. Testy budou k dispozici v MŠ. 

Rodiče vyčkají 15 minut na výsledek, který pracovnice školy zaznamenají. 

V případě negativního testu se dítě může účastnit vzdělávání. Při pozitivním testu odchází domů s rodičem nebo pověřenou osobou.

Veškeré informace naleznete v odkazu níže.

https://testovani.edu.cz/

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz mateřské školy Drahanovice.

Prezenční vzdělávání se týká pouze dětí s povinnou školní docházkou –předškoláků.

Děti nebudou muset mít při pobytu v MŠ roušky ani respirátory.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Přikládáme odkaz na instruktážní video, které doporučujeme shlédnout.

Testování dětí budou provádět rodiče nebo pověřené osoby před vstupem do třídy. Testy budou k dispozici v MŠ. 

Rodiče vyčkají 15 minut na výsledek, který pracovnice školy zaznamenají. 

V případě negativního testu se dítě může účastnit vzdělávání. Při pozitivním testu odchází domů s rodičem nebo pověřenou osobou.

Veškeré informace naleznete v odkazu níže .

https://testovani.edu.cz/