Poděkování

Děkujeme všem rodičům a přátelům MŠ, kteří se aktivně zapojili do příprav a zajištění průběhu dětského maškarního karnevalu. Poděkování také patří našim sponzorům, kterými byli:
Obec Drahanovice, SDH Ludéřov, SDH Střížov. 🙂