Navýšení stravného

Z důvodu úpravy spotřebního koše bude od 1. 9. 2018 navýšeno stravné.

Skupina strávníků      Přesnídávka      Oběd      Svačina

3-6 let                                           9 Kč                 17 Kč          7 Kč

    7 let                                           9 Kč                20 Kč          7 Kč