Zápis do mateřské školy Drahanovice

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy Drahanovice se koná

od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte, které je její součástí

 (v případě elektronického podání musí být listina podrobena autorizované konverzi dokumentů podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.)

3. Kopie rodného listu dítěte (neověřená)

Potřebné dokumenty stáhnete zde:

Osobní vyzvednutí tiskopisů v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech po osobním dohodnutí termínu vyzvednutí na tel. čísle: 730 595 856

Zákonný zástupce požádá o přijetí jedním z těchto způsobů, který vyžaduje správní řízení:

1. zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. zasláním poštou na adresu MŠ Drahanovice, Drahanovic 46, 783 44 (podejte žádost tak, aby ji pošta do 14. 5. 2021 doručila)

4.vhozením do poštovní schránky MŠ Drahanovice

5. osobním podáním v MŠ Drahanovice ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod. po osobní telefonické domluvě na tel. čísle: 730 595 856

Dne 14. 5. 2021 musí být žádost již doručena ve škole.

Rodiče po doručení dokumentů obdrží přidělené registrační číslo, které budou potřebovat pro zjištění, zda dítě bylo nebo nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání. Při elektronickém podání dokumentů zašleme přidělené registrační číslo na Vámi uvedený e-mail nebo zavoláme na tel. číslo uvedené v žádosti.

Na webových stránkách mateřské školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria stanovená ředitelkou Základní školy a mateřské školy Drahanovice – odkaz zde:

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz mateřské školy Ludéřov.

Prezenční vzdělávání se týká pouze dětí s povinnou školní docházkou –předškoláků.

Děti nebudou muset mít při pobytu v MŠ roušky ani respirátory.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Přikládáme odkaz na instruktážní video, které doporučujeme shlédnout.

Testování dětí budou provádět rodiče nebo pověřené osoby před vstupem do třídy. Testy budou k dispozici v MŠ. 

Rodiče vyčkají 15 minut na výsledek, který pracovnice školy zaznamenají. 

V případě negativního testu se dítě může účastnit vzdělávání. Při pozitivním testu odchází domů s rodičem nebo pověřenou osobou.

Veškeré informace naleznete v odkazu níže.

https://testovani.edu.cz/

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz mateřské školy Drahanovice.

Prezenční vzdělávání se týká pouze dětí s povinnou školní docházkou –předškoláků.

Děti nebudou muset mít při pobytu v MŠ roušky ani respirátory.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Přikládáme odkaz na instruktážní video, které doporučujeme shlédnout.

Testování dětí budou provádět rodiče nebo pověřené osoby před vstupem do třídy. Testy budou k dispozici v MŠ. 

Rodiče vyčkají 15 minut na výsledek, který pracovnice školy zaznamenají. 

V případě negativního testu se dítě může účastnit vzdělávání. Při pozitivním testu odchází domů s rodičem nebo pověřenou osobou.

Veškeré informace naleznete v odkazu níže .

https://testovani.edu.cz/

Informace o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády bude mateřská škola Ludéřov

od pondělí 1. března na tři týdny uzavřena.

O případných změnách i o obnovení provozu Vás budeme informovat.

Poměrná částka školného zaplaceného za dobu povinné karantény Vám bude převedena na další období nebo vrácena na účet.

Informace o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády bude mateřská škola Drahanovice

od pondělí 1. března na tři týdny uzavřena.

O případných změnách i o obnovení provozu Vás budeme informovat.

Poměrná částka školného zaplaceného za dobu povinné karantény Vám bude převedena na další období nebo vrácena na účet.

Projektový den

Středa 17. 2. 2021 – projektový den ” Cvičíme v tričku”, protože:

Na cvičení my jsme špička,

předvedli jsme nová trička.

Protáhli jsme svoje kosti,

nemysleli na hlouposti.

Fotografie ve fotogalerii.