Informace ke stravování

 Informace ke stravování ve ŠJ při ZŠ a MŠ Drahanovice ve školním roce 2015/2016

 1. Děti v mateřské škole se mohou stravovat za dotované stravné státem v době jejich pobytu ve školce, nikoliv v době jejich nemoci. Pokud dítě onemocní, může si rodič první den nemoci dítěte odebrat jídlo do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30 hodin. V dalších dnes nemoci nelze odebírat obědy za dotované stravné.
 2. Cena oběda se dle školského zákona řídí věkem dítěte, takže se může stát, že některé děti přejdou do druhé věkové kategorie, neboť ve školním roce 2015/2016 dosáhnou 7 let.
 3. Cena státem dotovaného oběda pro děti podle kategorií a porcí syrového masa podle školských norem je:
  • 3-6 let 15Kč za porci syrového masa 50g
  • 7 let 18Kč za porci syrového masa 60g
  • přesnídávka činí 8Kč, odpolední svačina 7Kč
 4. Rodiče, kteří odebírají jídlo do jídlonosiče upozorňujeme, že strava je určena k přímé spotřebě.
 5. Odhlášky a přihlášky ke stravování se přijímají nejpozději do 7:00 hodin. Upozorňujeme na důsledné odhlašování dětí v době jejich nemoci.

Dne 1. 9. 2015 v Drahanovicích – Školní jídelna

Pokud dítě jeden den bez omluvy nepřijde, je následující den ze stravování odhlášeno! Po nemoci je nutné dítě opět ke stravování nahlásit!

Telelefon do MŠ Ludéřov : 730 595 857
e-mail : ms.luderov@seznam.cz