Školní družina

Provoz Školní družiny

Ranní družina od 6.30
Odpolední družina od 11.00 do 16. 00, ve středu do 16.30

S dětmi chodíme, pokud počasí dovolí, každý den ven od 13.00 do 14.15 hod. Po 14.30 si již můžete své děti vyzvednout ve škole.

Zápis do ŠD se koná na začátku školního roku. ŠKOLNÉ  vybíráme pololetně. Ranní družina 100 Kč,
odpolední družina 400 Kč,
celodenní družina 500 Kč.

Děti docházející do kroužků a potom do ŠD platí 80,-/pololetí.

Cyklovýlet do Náměště na Hané
Veselé divadlo
Zimní radovánky