Školní družina

Provoz Školní družiny

Denně od 11.00 – 16.00

S dětmi chodíme, pokud počasí dovolí, každý den ven od 13.00 do 14.15 hod. Po 14.30 si již můžete své děti vyzvednout ve škole.

Zápis do ŠD se koná na začátku školního roku. ŠKOLNÉ JE 70,-/měsíc, vybíráme pololetně tj. 350,- Kč.

Děti docházející do kroužků a potom do ŠD platí 70,-/pololetí.

Cyklovýlet do Náměště na Hané

 

Veselé divadlo

 

Zimní radovánky