EU – Výzva 56

digitálně-a-interaktivně

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Z nabízených klíčových aktivit jsme vybrali:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Zahraniční jazykový kurz pro pedagogy

Stínování (shadowing) pro pedagogy