Změna ceny stravného

Vážení rodiče,

vzhledem ke zdražování potravin a novelizaci Vyhlášky č. 107/2005 Sb. se od 1. 1. 2022 mění ceny jídel.

Skupina strávníkůCena přesnídávky obědu svačiny
  3 – 6 let10,- Kč 18,- Kč 9,- Kč
7 – 10 let10,- Kč 21,- Kč 9,- Kč

Výše záloh zůstává i nadále stejná, případné doplatky budou hrazeny z přeplatků. Přeplatky za stravné se budou vracet nad 500,-Kč.

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci zdůrazňujeme, že do školky je možné přivést pouze zdravé dítě bez příznaků respiračního onemocnění, jako jsou např. virová (průhledná) rýma, bakteriální (zelená) rýma, intenzivní kašel (který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) apod. Mateřská škola má právo kdykoliv během dne kontaktovat rodiče a odeslat dítě do domácího léčení, pokud u něj tyto potíže přetrvávají. Nerespektováním těchto pravidel porušujete Školní řád MŠ.
V případě chronického onemocnění (např. alergie) je nutno doložit lékařské potvrzení.


Do budovy MŠ, prosím, vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest.

Děkuji za pochopení a přeji Vám pohodové podzimní dny a pevné zdraví!


Mgr. Hana Schafferová, ředitelka školy

Přehled akcí MŠ Ludéřov na 1. pololetí šk. roku 2021/2022

  1. 9.9.2021 – Velký Kosíř – putování s Dráčkem na rozhlednu – pouze pro předškoláky
  2. 16.9.2021 – Sokolníci – návštěva ornitologa v MŠ s živými dravci
  3. 13.10.2021 – Janečková – maňáskové divadlo pro všechny děti v MŠ
  4. 14.10.2021 – Sluňákov – ,,Žížalí pomocníci“ – poznatky o přírodě z oblasti živočišné říše
  5. 2.11.2021 – Hravá věda – pokusy a experimentování dětí v MŠ pod vedením odborníka
  6. Podzimnice – vyrábění a tvoření rodičů s dětmi z darů podzimu na školní zahradě
  7. 12.11.2021 – Honza Krejčík – divadelní představení v MŠ pro všechny děti s výchovným záměrem
  8. 6.12.2021 – Mikulášská nadílka pro děti v MŠ
  9. 16.12.2021 – Vánoční besídka v MŠ za účasti rodinných příslušníků

Před každou akcí budeme rodiče včas informovat. 🙂