Přehled akcí MŠ Ludéřov na 1. pololetí šk. roku 2021/2022

  1. 9.9.2021 – Velký Kosíř – putování s Dráčkem na rozhlednu – pouze pro předškoláky
  2. 16.9.2021 – Sokolníci – návštěva ornitologa v MŠ s živými dravci
  3. 13.10.2021 – Janečková – maňáskové divadlo pro všechny děti v MŠ
  4. 14.10.2021 – Sluňákov – ,,Žížalí pomocníci“ – poznatky o přírodě z oblasti živočišné říše
  5. 2.11.2021 – Hravá věda – pokusy a experimentování dětí v MŠ pod vedením odborníka
  6. Podzimnice – vyrábění a tvoření rodičů s dětmi z darů podzimu na školní zahradě
  7. 12.11.2021 – Honza Krejčík – divadelní představení v MŠ pro všechny děti s výchovným záměrem
  8. 6.12.2021 – Mikulášská nadílka pro děti v MŠ
  9. 16.12.2021 – Vánoční besídka v MŠ za účasti rodinných příslušníků

Před každou akcí budeme rodiče včas informovat. 🙂