POSLEDNÍ POZDRAV ZE ŠKOLKY

Milé  děti, rodiče, přátelé  školičky.Děkujeme  za  celý, na události překvapivý  rok. Všem  vám  přejeme  sluníčko, radost ze  společných  chvil,zdravíčko  a v příštím  školním  roce  s  dobrou  náladou se  opět  těší

                                                     paní učitelky a teta Zuzka

Informace o rekonstrukci MŠ Ludéřov

Vážení rodiče, na základě informací od pana starosty,

ZŠ a MŠ Drahanovice ve spolupráci se zřizovatelem oznamuje, že Mateřská škola v Ludéřově bude v době letních prázdnin z důvodu přípravy a rekonstrukce nového oddělení včetně zázemí uzavřena. Informativní schůzka s rodiči k výše uvedené investiční akci se uskuteční ve středu dne 8. 7. 2020 v 17 hodin v budově Mateřské školy Ludéřov.

ředitelka školy

POHÁDKOVÝ DEN S PASOVÁNÍM

26.6.2020 SE ROZLOUČÍME SE ŠKOLNÍM ROKEM POHÁDKOVĚ.PŘIPRAVTE DĚTEM KOSTÝM POHÁDKOVÉ POSTAVY – BUDEME SI HRÁT, NEBUDEME SPÁT A HODNĚ SE SMÁT. V 10.00 NADEJDE CHVÍLE LOUČENÍ S NAŠIMI PŘEDŠKOLÁČKY – BOHUŽEL, BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ.

NA VŠECHNY SE TĚŠÍME A RODIČE PROSÍME, PŘIVEĎTE DĚTI ALESPOŇ NA 10.00 , CHVÍLI S NÁMI POBÝT.

PÍ.UČITELKY A TETA ZUZKA

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Z důvodu  rekonstrukce  nebude probíhat prázdninový provoz  v MŠ Ludéřov. Od 29.6 – 26.7 2020 mohou  děti  navštěvovat  MŠ Drahanovice.

Vzhledem  k  omezené  kapacitě  třídy  zvažte, prosím, nutnost  prázdninového  pobytu.

– VYZVEDNĚTE SI VĚCI  DĚTÍ , KTERÉ  JIŽ  DO  MŠ  NEPŘIJDOU

– V pondělí 1.6 oslavíme Den dětí  Hledáním  pirátského  pokladu. 

Informace o přijímacím řízení do MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2020/2021.

Č.j. 28/2020 MŠ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

12007 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12002 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12022 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12013 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12004 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12021 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12018 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12016 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12009 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12001 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12008 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12019 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12014 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12017 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12011 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12012 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12020 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12006 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12010 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12003 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12015 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12005 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

Datum oznámení 25. 5. 2020

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Písemná rozhodnutí si vyzvedávejte v mateřské škole Drahanovice

ve ČTVRTEK 28. 5. 2020 od 9:00 hod. do 16:00 hod a

v ÚTERÝ 2.6 2020 od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Milí rodiče, milé děti

25.5. 2020 se opět otevřou  vrátka  naší  školky  v  Ludéřově. Provoz i organizace  dne/včetně stravování/ zůstávají  neměnné. S ohledem  na hygienická doporučení budeme sdílet  co největší  část  dne na školní zahradě. Prosíme o dostatečnou zásobu vhodného oblečení a obuvi.

Věříme, že  nám situace  dovolí zorganizovat slavnostní, dopolední  chvilku  se  všemi  dětmi a rozloučit  se s předškoláčky i kamarády,kteří zůstávají  doma.

Všem  rodičům  děkujeme  za trpělivost a na  všechny  se  těší  

  pí. uč .Lenka, teta Zuzka a zdraví pí.uč. Maruška

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče.

Provozy mateřských škol Drahanovice a Ludéřov budou opět obnoveny od pondělí 25. 5. 2020.

V rámci plnění hygienických opatření a bezpečnosti vašich dětí proto snižujeme počet dětí v mateřských školách o děti, kde jeden z rodičů je na rodičovské nebo mateřské dovolené.

U ostatních dětí nám, prosím dle uvážení, sdělte pomocí přiloženého dotazníku do 15. 5. 2020, zda budou, nebo nebudou mateřskou školu navštěvovat a v jakém rozsahu.

Dotazníky odesílejte na e-maily ( ms.drahanovice@seznam.cz, ms.luderov@seznam.cz) nebo vložte do poštovních schránek mateřských škol.

Při nástupu do MŠ 25. 5. je také třeba předložit vyplněné čestné prohlášení.

Děkujeme.