Milí rodiče, milé děti

25.5. 2020 se opět otevřou  vrátka  naší  školky  v  Ludéřově. Provoz i organizace  dne/včetně stravování/ zůstávají  neměnné. S ohledem  na hygienická doporučení budeme sdílet  co největší  část  dne na školní zahradě. Prosíme o dostatečnou zásobu vhodného oblečení a obuvi.

Věříme, že  nám situace  dovolí zorganizovat slavnostní, dopolední  chvilku  se  všemi  dětmi a rozloučit  se s předškoláčky i kamarády,kteří zůstávají  doma.

Všem  rodičům  děkujeme  za trpělivost a na  všechny  se  těší  

  pí. uč .Lenka, teta Zuzka a zdraví pí.uč. Maruška

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče.

Provozy mateřských škol Drahanovice a Ludéřov budou opět obnoveny od pondělí 25. 5. 2020.

V rámci plnění hygienických opatření a bezpečnosti vašich dětí proto snižujeme počet dětí v mateřských školách o děti, kde jeden z rodičů je na rodičovské nebo mateřské dovolené.

U ostatních dětí nám, prosím dle uvážení, sdělte pomocí přiloženého dotazníku do 15. 5. 2020, zda budou, nebo nebudou mateřskou školu navštěvovat a v jakém rozsahu.

Dotazníky odesílejte na e-maily ( ms.drahanovice@seznam.cz, ms.luderov@seznam.cz) nebo vložte do poštovních schránek mateřských škol.

Při nástupu do MŠ 25. 5. je také třeba předložit vyplněné čestné prohlášení.

Děkujeme.

Informace k zápisu do MŠ

Vážení rodiče.

Zápis dětí do mateřské školy Drahanovice i Ludéřov se koná od 2. 5. do 16. 5. 2020 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonný zástupce požádá o přijetí jednou z těchto možnosti:

1. Zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. poštou na adresu MŠ Drahanovice 46, případně hozením do poštovní schránky pouze v MŠ Drahanovicích

4. osobním podáním pouze v MŠ Drahanovicích ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 8:30 do 12:00 hod .

Součástí žádosti o přijetí do MŠ je odeslání těchto dokumentů:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Ofocený rodný list dítěte

3. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy . Pro potvrzení o očkování, které je součástí přihlášky, nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zašlete:

4. Vyplněné čestného prohlášení o řádném očkování dítěte a

5. Ofocený očkovací průkaz dítěte

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Všechny potřebné tiskopisy stáhněte zde.

Nové oddělení v MŠ

Vážení rodiče,

od 2. 5. 2020 na základě pokynů na těchto stránkách budete přihlašovat své děti do mateřských škol spádového obvodu OÚ Drahanovice. Tedy do MŠD a MŠL.

Aby se vyhovělo co největšímu počtu žádostí o umístění dětí v těchto mateřských školách, bude otevřeno od 3. 9. nové oddělení MŠ v Ludéřově.

Těšíme se na Vás.

POZDRAV ZE ŠKOLKY

Milé  děti, rodiče . Za  námi  je  netradiční  velikonoční  radování  a  před  námi  ještě  dny ,kdy  se  neuvidíme. Prosím, věnujte  pozornost  novým  informacím  na  webových  stránkách  ZŠ i  MŠ. Myslete  na  zápis  našich  budoucích  prvňáčků i blížící  se  zápis  do  MŠ. I  v  těchto  složitých  a  náročných dnech  se  nezapomeňte radovat, vyběhnout  do  přírody a věřit, že  to  společně  zvládneme. Něco  nového pro  děti :

SEDM DNÍ MÁ TÝDEN  KAŽDÝ, ODEDÁVNA JE  TO  NAVŽDY.

PONDĚLÍ,ÚTERÝ, STŘEDA UPROSTŘED  SI MÍSTO  HLEDÁ.

PO TŘECH  DNECH  JE  ČTVRTÝ  ČTVRTEK,ABY TÝDEN  RYCHLE  UTEK.

SPÉCHÁ  JEŠTĚ PÁTEK, SOBOTA A NEDĚLE ,VÍKEND TO  JE  SVÁTEK.

SEDM DNŮ MÁ  TÝDEN CELÝ, TO  ZNÁT  BYSTE DĚTI  MĚLY.

RUKA VEZME  ŠTĚTEC,TUŽKU, PROCVIČÍM SI  SVOJI RUČKU.

BUDU SI  HRÁT  NA  MALÍŘE, NAKRESLÍM SI  MYŠKU  V  DÍŘE./namaluj/

zkuste  si  najít a přečíst  na  stránkách www.předškoláci.cz pohádku Křovínkova  pohádka nebo  pohádku Týdeníčci

                                                                           PÍ.UČITELKY LENKA A MARUŠKA

 

Elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, zde můžete zapisovat své děti do 1. ročníku základní školy:
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skoladraha/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

K dokončení zápisu je nutné:

  1. Vyplněný PDF soubor vytisknout, podepsat zákonným zástupcem dítěte a odeslat poštou. Podepsat ho lze ale i elektronicky a zaslat e-mailem nebo datovou schránkou.
  2. Zaslat emailem kopii rodného listu dítěte na adresu: zs.drahanovice@seznam.cz anebo odeslat poštou.

V případě nejasností, se neváhejte obrátit na vedení školy.

Prezentace Základní školy Drahanovice