Informace o přijetí na školní rok 2018/2019

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2018/2019.

 

Č.j. 71/2018 MŠ

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

 

Jméno dítěte zveřejněné                                  Rozhodnutí                               

pod registračním  číslem                           

 

21801                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL               

                            

21803                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL             

                                   

21805                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018  v MŠL              

                                 

21808                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL

                                   

21809                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL 

                                  

21810                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL

                                   

11801                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

                                    

11803                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

                                    

11804                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

 

21802                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

 

Datum oznámení  1 .6 .2018                                    

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem byl vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Od data převzetí běží 15 denní lhůta na odvolání.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Drahanovice 1. 6. 2018

Mgr. Lenka Trávníčková

ředitelka školy

 

Školní výlet – Litovel

Vážení rodiče,
v pátek 4. 5. 2018 pojedeme s dětmi na školní výlet do Litovle. Pro děti je připraven pohádkový program v rámci prohlídky litovelského muzea. Odjezd od MŠ Ludéřov je stanoven na  8:15  hodin. Děti budou svačit po příjezdu do Litovle. Prosíme, přiveďte své děti včas, nejpozději v 8:00 hodin. S sebou dejte dětem vhodnou obuv a oblečení – dle aktuálního počasí. Jídlo a pití bude pro děti zajištěno. Děti nebudou potřebovat žádnou hotovost. Plánovaný návrat z výletu  je na 11:30 hodin, po příjezdu bude následovat oběd. Děkujeme

Zápis do MŠ Ludéřov

Oznamujeme

všem zájemcům, že zápis dětí do mateřských škol Ludéřov a Drahanovice

na školní rok 2018/2019

se koná 23. 5. 2018 od 10:00 do 14:00 hod. v budovách mateřských škol.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s občanským průkazem, rodným listem dítěte a řádně vyplněnými formuláři:

  1. a) přihláška do MŠ
  2. b) žádost o přijetí do MŠ,

které má možnost si vyzvednout v mateřských školách.