Pasování předškoláků

v pátek 25.6.2021 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme na pasování předškoláků na Sýpce v Ludéřově.

Na programu:

 • úvodní řeč zastupitele obce
 • proslov paní ředitelky Mgr. Lenky Trávníčkové
 • vystoupení dětí
 • pasování s předáním upomínkového předmětu

Po té následuje rozloučení všech dětí MŠ Ludéřov se starým školním rokem VE VALE.

Vystoupí KOMEDIANTI NA KÁŘE.

Občerstvení zajištěno.

Informace o přijímacím řízení do MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov na

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2021/2022

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

12104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12105                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12107                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12108                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12109                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12101                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12102                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12103                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12106                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12110                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov     

12111                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12112                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22101                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22102                            Přijímá se k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22103                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov

22104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22105                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Písemná rozhodnutí si vyzvedávejte v mateřské škole Drahanovice a Ludéřov ve čtvrtek 27. 5. 2021 a ve středu 2. 6. 2021 od 9:00 do 16:00 hod.

Akce plánované na měsíc květen a červen

 1. Vycházky za sluníčkem – seznamování s přírodou, turistika (svatá voda)
 2. Den dětí – soutěže na školní zahradě s odměnami
 3. Brzy budeme školáci – děti se pochlubí, co již mají připravené do školy
 4. Pasování předškoláků s programem – slavnostní rozloučení s předškoláky
 5. Slavnostní ukončení školního roku 2020-2021
  • přespání, táborák, diskotéka
 6. Písničkový den
 7. Cesta za pokladem – šipkovaná
 8. Fotografování dětí
  • vyhotovení tabla předškoláků
  • focení všech dětí ke konci školního roku (oddělení Ježečků a Krtečků)
 9. Fotografování předškoláků v krojích

Termíny budou dodatečně upřesněny a rodiče budou včas informováni.