MŠ Ludéřov

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, v úterý 22 .6. 2021 odpoledne  od 16:00 hod. se koná „Den otevřených dveří“ v ZŠ,  v jehož rámci si máte možnost, společně s Vaším dítětem, základní školu projít a prohlédnout. Jste srdečně zváni 🙂

Více zde

Pasování předškoláků

v pátek 25.6.2021 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme na pasování předškoláků na Sýpce v Ludéřově. Na programu: úvodní řeč zastupitele obce proslov paní ředitelky Mgr. Lenky Trávníčkové vystoupení dětí pasování s předáním upomínkového předmětu Po té následuje rozloučení všech dětí MŠ Ludéřov se starým školním

Více zde

Projektový den na Pevnosti poznání

Ve středu 16.6.2021 se děti z oddělení JEŽEČKŮ zúčastní projektového dne na Pevnosti poznání v Olomouci. Odjezd autobusu od MŠ v 8:00 hod. Předpokládaný návrat je ve 12:30 hod. S sebou batůžky s pitím, pláštěnkou a malým občerstvením. Svačinku dostanou děti v MŠ.

Více zde

Poslední zvonění v MŠ

Ve středu 9.6.2021 uskutečníme v MŠ v dopoledních hodinách POSLEDNÍ ZVONĚNÍ. Prosíme děti, předškoláky, aby si přinesly do MŠ aktovky s vybavením, které již mají přichystané do 1. třídy.

Více zde

Informace o přijímacím řízení do MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov na

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2021/2022 Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení : 12104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Více zde

Akce plánované na měsíc květen a červen

Vycházky za sluníčkem – seznamování s přírodou, turistika (svatá voda) Den dětí – soutěže na školní zahradě s odměnami Brzy budeme školáci – děti se pochlubí, co již mají připravené do školy Pasování předškoláků s programem – slavnostní rozloučení s předškoláky Slavnostní ukončení školního roku 2020-2021 přespání, táborák, diskotéka Písničkový

Více zde

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, mateřské školy budou podle vládního usnesení otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování od pondělí 10. 5. 2021. Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy, děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole, ale MŠMT doporučujeme při

Více zde

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče, v době letních prázdnin bude mateřská škola Ludéřov uzavřena  od 26. 7. do 22. 8. 2021. Provoz bude opět zahájen v pondělí 23. 8. 2021.

Více zde