ZŠ Drahanovice:
+420778968083

ŠD Drahanovice:
+420770180021

MŠ Drahanovice:
+420778968084

MŠ Ludéřov:
+420778968085

Školní jídelna:
+420778968086

Aktuality

ZŠ Drahanovice

MŠ Drahanovice

MŠ Ludéřov

Základní škola Drahanovice

Ve školním roce 2023/2024 naši školu navštěvuje 64 žáků. Jsme škola s 5 třídami a jedním oddělením školní družiny. Tento školní rok je ve znamení změn. Změn velkých i menších, nečekaných i těch plánovaných. Tou nečekanou je naše přemístění do náhradních prostor, jednou z těch plánovaných je zavedení elektronické žákovské knížky a omlouvání na platformě Škola Online. Pracujeme na tom, abychom byli školou komunitní, kde k sobě mají děti, rodiče i učitelé blízko, mohou se učit od sebe navzájem, plánovat a trávit společný čas ve škole i mimo ni.

Mateřská škola Drahanovice

V letošním školním roce 2023/2024 navštěvuje MŠ Drahanovice 24 dětí.  Naše mateřská škola je barevná, útulná, bezbariérová, spíše rodinného typu s kapacitou 24 zapsaných dětí. Dětem
se v heterogenní, tzn. věkově smíšené, třídě společně věnují dvě kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí, jedna školní asistentka a jedna
provozní pracovnice. Děti jsou vzdělávány podle výchovně vzdělávacího programu “Školka je náš svět“, který se snažíme naplňovat ve vzájemné
spolupráci dětí, pedagogických i nepedagogických pracovnic a rodičů. Přejeme jim, aby měly hodně kamarádů a aby se jim u nás ve školce líbilo.

Mateřská škola Ludéřov

Mateřská škola v Ludéřově je školka rodinného typu. V tomto školním roce ji navštěvuje 35 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení dle věku. Mladší oddělení jsou Krtečci, starší jsou Ježečci. Z důvodu rekonstrukce je po část tohoto školního roku naše školka přemístěna do náhradních prostor nedalekého kulturního domu v Ludéřově. O vzdělávání Vašich dětí se stará kvalifikovaný a motivovaný personál, který vychází z motta našeho nového školního vzdělávacího programu „Nerozmotávejme dětem klubíčko, ale pomozme jim najít správný začátek …“ aneb „Pojďme spolu ven a zamilujme si svět“.

Zřizovatel

Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Drahanovice, příspěvkové organizace je Obec Drahanovice.