Informace o MŠ Drahanovice

Vítáme vás na stránkách MŠ Drahanovice.

V letošním školním roce 2023/2024 navštěvuje MŠ 24 dětí. Přejeme jim, aby si našly nové kamarády a aby se jim u nás ve školce líbilo. 

Naše mateřská škola je barevná, útulná, bezbariérová, spíše rodinného typu s kapacitou 24 zapsaných dětí.  Je umístěna u málo frekventované silnice směřující na Kníničky, uprostřed zelené zahrady s vysázenými dřevinami, s atrakcemi pro vydovádění dětí i s lavičkami k odpočinku.

Na školní zahradě je i malá skalka a záhon, o které spolu s dětmi pečujeme a poznáváme, co rostliny potřebují k životu i jak se o ně starat.

Děti různého věku jsou vzdělávány společně v jedné třídě podle školního výchovně vzdělávacího programu. Věnují se jim dvě kvalifikované učitelky MŠ s dlouholetou praxí, jedna školní asistentka a jedna provozní pracovnice.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava ve formě přesnídávky, oběda a svačiny. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčků a dodržována zdravá technologie přípravy. Děti mají po celý den dostatek tekutin a mezi podávanými jídly je dostatečný časový interval.

Stravu zabezpečuje kuchařka a vedoucí ŠJ – dvě kvalifikované pracovnice školní jídelny v Drahanovicích- Po dobu rekonstrukce vývařovny budou v prvním pololetí dováženy obědy ze ZŠ Holečkova v Olomouci.

Telefonní čísla 

 • MŠ Drahanovice             778 968 084
 • ŠJ Drahanovice                778 968 086

E-mail

 • msdrahanovice@skoladrahanovice.cz

Konzultační hodina

Každé pondělí od 12:30 do 13:30 hod.

Bankovní čísla účtů:

Základní škola Drahanovice:  10 20 760 714/5500

Školní jídelna: 10 20 760 765/5500

Mateřská škola: 10 20 760 781/5500

 

Projekty, do kterých jsme zapojeni

OP JAK

Projekt JAK je zaměřený na podporu a  rozvoj vzdělávání prostřednictvím jednotlivých aktivit , na něž jsou určené finanční prostředky k vyčerpání

Šablona školní asistent v MŠ.

Cílem této šablony je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Šablona vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí dlouhodobého a průběžného vzdělávání.

Šablona inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (kategorie 1 – věk 3-4 roky, kategorie 2 – věk 4-5 let, kategorie 3 – věk 5-6 let). Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých stupních příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem.

VENKOVSKÉ ŠKOLY REGIONU HANÁ SPOLEČNĚ – MAP III

Hlavním cílem projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP III je zlepšit kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ, vzájemnou spoluprací zřizovatelů, škol a dalších aktérů vzdělávání v rámci společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Realizujeme i vlastní projekty.

VÁNOČNÍ PROJEKT

Před vánočními svátky je to vždy nový projekt, zaměřený na upevňování znalostí dětí z oblasti např. slušného chování, znalostí barev, kamarádských vztahů mezi dětmi, i z oblasti vánočních tradic a zvyků apod.

DIVADELNÍ PROJEKT

Koncem školního roku děti tradičně předvádějí své pohybové, hudební a řečové dovednosti prostřednictvím známá veršovaná pohádky, kterou upravíme tak, aby ji děti pochopily, zamilovaly si ji a s nadšením ji zahrály pro veřejnost jako divadelní představení.

Vzdělávací programy

 • Hravá věda
 • Ekologické programy
 • Veselé bubnování
 • Pevnost poznání
 • Keramická dílna
 • Malá technická univerzita
 • Bezpečný pes
 • Divadélko první pomoci
 • Dopravní hřiště
 • Divadlo v Olomouci
 • Výchovné koncerty 
 • Sokolnická show
 • Lego duplo – workshop
 • Ekocentrum Sluňákov

 Akce MŠ:

 • S Dráčkem na Velký Kosíř
 • účast na divadelních představeních v MŠ a kině Metropol
 • jablíčkový den
 • logopedická depistáž
 • vánoční návštěva barokní sýpky s dílničkami pro děti
 • mikulášská nadílka
 • vánoční tvoření
 • vánoční vystoupení dětí
 • koncert skupiny Marbo
 • maškarní karneval v MŠ
 • velikonoční návštěva barokní sýpky s dílničkami pro děti
 • čarodějnice u Černé věže
 • vystoupení ke Dni matek u Černé věže
 • účast na školním výletu
 • Ahoj školko – rozloučení se školkou
 • rozloučení s předškoláky
 • návštěva školáků v 1. třídě