Školní družina

Provoz školní družiny

Vychovatelka: Alena Novotná                 Telefon: 770 180 021

Ranní družina od 6.30 hod.
Odpolední družina od 11.10 do 16.15 hod.

S dětmi chodíme, pokud počasí dovolí, každý den ven od 13.00 do 14.15 hod.

Od 14.30 hod. si již můžete své děti vyzvednout v Galerii U Kalicha.

Zápis do ŠD se koná na začátku školního roku. ŠKOLNÉ vybíráme pololetně.

Ranní družina – 100 Kč
Odpolední družina – 400 Kč
Celodenní družina – 500 Kč

Děti docházející do kroužků a potom do ŠD platí 80,-/pololetí

Fotogalerie