Výlet do Litovle

V pátek 4.5. 2018 pojedou děti na výlet do Litovle.

Návštěva muzea s pohádkovým představením.

Odjezd  od MŠ v 8:20 hod..

S sebou batůžek s pláštěnkou, sportovní uzavřené boty, pití se šroubovacím uzávěrem.

Vybíráme 110,- Kč..

Svačinu a sladkosti zajistí školní jídelna.

Kritéria pro přjiímání k předškolnímu vzdělávání, školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drahanovice stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování, na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou maximální kapacitu pro danou mateřskou školu.

Počet volných míst pro školní rok 2018/2019: MŠ Drahanovice – 6, MŠ Ludéřov – 5.

 

 1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky dle školského zákona č.561/2004 Sb., § 34 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Dále jsou přijímány děti s prokazatelným pravidelným očkováním, nebo s dokladem, že se očkování nemohou podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 3 škol. zákona) podle následujících kritérií a bodového ohodnocení.
 2. Trvalý pobyt dítěte.
 • Ve školském obvodu OÚ Drahanovice                                         30 bodů
 • Na území jiné obce   1 bod
 1. Věk dítěte k 1. 9. 2017
 • Dítě čtyřleté 30 bodů
 • Dítě tříleté  25 bodů
 • Dítě dvouleté    1 bod
 1. Individuální situace dítěte
 • Dítě má prokazatelně zaměstnané zákonné zástupce   5 bodů
 • Dítě je hlášeno k celodenní docházce 10 bodů
 • MŠ navštěvuje ke dni zápisu sourozenec   4 body

V případě rovnosti bodů bude upřednostněno starší dítě.

 

 

V Drahanovicích dne 12. 4. 2018                                                   Mgr. Lenka Trávníčková

ředitelka ZŠ a MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ

Oznamujeme

všem zájemcům, že zápis dětí do mateřských škol Ludéřov a Drahanovice

na školní rok 2018/2019

se koná 23. 5. 2018 od 10:00 do 14:00 hod. v budovách mateřských škol.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s občanským průkazem, rodným listem dítěte a řádně vyplněnými formuláři:

 1. a) přihláška do MŠ

 2. b) žádost o přijetí do MŠ,

které má možnost si vyzvednout v mateřských školách.