Informace o přijímacím řízení do MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2020/2021.

Č.j. 28/2020 MŠ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

12007 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12002 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12022 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12013 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12004 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12021 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12018 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12016 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12009 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12001 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12008 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12019 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12014 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12017 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12011 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12012 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Ludéřov

12020 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12006 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12010 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12003 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12015 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

12005 Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ Drahanovice

Datum oznámení 25. 5. 2020

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Písemná rozhodnutí si vyzvedávejte v mateřské škole Drahanovice

ve ČTVRTEK 28. 5. 2020 od 9:00 hod. do 16:00 hod a

v ÚTERÝ 2.6 2020 od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče.

Provozy mateřských škol Drahanovice a Ludéřov budou opět obnoveny od pondělí 25. 5. 2020.

V rámci plnění hygienických opatření a bezpečnosti vašich dětí proto snižujeme počet dětí v mateřských školách o děti, kde jeden z rodičů je na rodičovské nebo mateřské dovolené.

U ostatních dětí nám, prosím dle uvážení, sdělte pomocí přiloženého dotazníku do 15. 5. 2020, zda budou, nebo nebudou mateřskou školu navštěvovat a v jakém rozsahu.

Dotazníky odesílejte na e-maily ( ms.drahanovice@seznam.cz, ms.luderov@seznam.cz) nebo vložte do poštovních schránek mateřských škol.

Při nástupu do MŠ 25. 5. je také třeba předložit vyplněné čestné prohlášení.

Děkujeme.

Informace k zápisu do MŠ

Vážení rodiče.

Zápis dětí do mateřské školy Drahanovice i Ludéřov se koná od 2. 5. do 16. 5. 2020 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonný zástupce požádá o přijetí jednou z těchto možnosti:

1. Zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. poštou na adresu MŠ Drahanovice 46, případně hozením do poštovní schránky pouze v MŠ Drahanovicích

4. osobním podáním pouze v MŠ Drahanovicích ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 8:30 do 12:00 hod .

Součástí žádosti o přijetí do MŠ je odeslání těchto dokumentů:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Ofocený rodný list dítěte

3. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy . Pro potvrzení o očkování, které je součástí přihlášky, nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zašlete:

4. Vyplněné čestného prohlášení o řádném očkování dítěte a

5. Ofocený očkovací průkaz dítěte

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Všechny potřebné tiskopisy stáhněte zde.

Nové oddělení v MŠ

Vážení rodiče,

od 2. 5. 2020 na základě pokynů na těchto stránkách budete přihlašovat své děti do mateřských škol spádového obvodu OÚ Drahanovice. Tedy do MŠD a MŠL.

Aby se vyhovělo co největšímu počtu žádostí o umístění dětí v těchto mateřských školách, bude otevřeno od 3. 9. nové oddělení MŠ v Ludéřově.

Těšíme se na Vás.

Náměty

Milí rodiče,

nabízíme několik námětů pro práci s dětmi.

Chápeme, že ne všichni máte možnost vytisknout pracovní listy. O úkolech je možné si s dětmi jen povídat bez vykreslování.

Procvičování znalosti barev

Rozvíjení zrakového vnímání

Rozvíjení pozornosti a předmatematických představ

Rozvíjení sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností