Malá technická univerzita

Zábavný vzdělávací program určený dětem ve věku 3-7 let

” Malá technická univerzita”.

Děti se seznámí se základy techniky s využitím stavebnice LEGO DUPLO.

Budou pracovat s jednoduchými technickými výkresy a plány a podle nich sestaví mosty.

14.11. v 9:00 hoh. v MŠ.

Cena 50,- Kč.

Navýšení stravného

Z důvodu úpravy spotřebního koše bude od 1. 9. 2018 navýšeno stravné.

Skupina strávníků      Přesnídávka      Oběd      Svačina

3-6 let                                           9 Kč                 17 Kč          7 Kč

    7 let                                           9 Kč                20 Kč          7 Kč

Informace o přijetí na školní rok 2018/2019

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2018/2019.

 Č.j. 71/2018 MŠ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

 Jméno dítěte zveřejněné                                  Rozhodnutí                               

pod registračním  číslem                           

 

21801                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL               

                            

21803                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL             

                                   

21805                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018  v MŠL              

                                 

21808                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL

                                   

21809                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL 

                                  

21810                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠL

                                   

11801                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

                                    

11803                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

                                    

11804                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

 

21802                                   Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v MŠD

                                                              

 Datum oznámení  1 .6 .2018                                    

 Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem byl vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Od data převzetí běží 15 denní lhůta na odvolání.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Drahanovice 1. 6. 2018

Mgr. Lenka Trávníčková

ředitelka školy