Hravá věda

V úterý 2. 11. 2021 v 8:45 hod. se děti v MŠ Drahanovice zúčastní tradičního programu „Hravá věda“.

Pod vedením Mgr. Radka  Chajdy se zapojí do fyzikálních pokusů. Tentokrát budou zkoumat zajímavé vlastnosti  vody a jiných tekutin.

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci zdůrazňujeme, že do školky je možné přivést pouze zdravé dítě bez příznaků respiračního onemocnění, jako jsou např. virová (průhledná) rýma, bakteriální (zelená) rýma, intenzivní kašel (který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) apod. Mateřská škola má právo kdykoliv během dne kontaktovat rodiče a odeslat dítě do domácího léčení, pokud u něj tyto potíže přetrvávají. Nerespektováním těchto pravidel porušujete Školní řád MŠ.
V případě chronického onemocnění (např. alergie) je nutno doložit lékařské potvrzení.


Do budovy MŠ, prosím, vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest.

Děkuji za pochopení a přeji Vám pohodové podzimní dny a pevné zdraví!


Mgr. Hana Schafferová, ředitelka školy

Sluňákov

Ve čtvrtek 14.10. pojedeme s předškolními dětmi do Sluňákova , kde se zúčastníme programu

„Žížalí pomocníci“.

Akce je hrazena ze Šablon II a je určena pro patnáct předškolních dětí.

Z důvodu vyšší nemocnosti se budou moci zapojit,

dle individuální domluvy, i mladší děti do naplnění kapacity.

Dejte s sebou dětem batůžek s pláštěnkou, pití v uzavíratelném obalu (šroubovací uzávěr) a sportovní oblečení i obuv.

Odjezd od MŠ v 8:15 hod.

Návštěva hasičské zbrojnice

Vážení rodiče,

společně se členy Sboru dobrovolných hasičů Drahanovice Vás  zveme na návštěvu hasičské zbrojnice v Drahanovicích v rámci komunitního setkání.

Dne 6. 10. v 16:00 hod. si společně se svými dětmi můžete prohlédnout zbrojnici, zásahové vozidlo a výstroj. Mladí členové sboru předvedou ukázku ze svého výcviku a zapojit se, s Vaší pomocí, budou moci i Vaše děti.

Hvězdárna Prostějov

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 30. 9. 2021 navštívíme s dětmi hvězdárnu v Prostějově, kde se zúčastníme programu

“ Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z mléčné dráhy“.

Jeho součástí bude i pozorování slunce.

Odjez od MŠ po ranní svačince a návrat do oběda.

S dráčkem na Velký Kosíř

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se s předškolními dětmi zúčastníme tradiční akce

„S dráčkem na Velký Kosíř“

Odjezd v 8:10 hod. autobusem od mateřské školy do Čech pod Kosířem, odkud půjdeme pěšky k rozhledně.

S sebou pevnou, nepromokavou obuv + batůžek s pláštěnkou a pitím (nejlépe šroubovací uzávěr).

Svačina zajištěna z MŠ.

Návrat na oběd mezi 12:30 až 13:00 hod.