Informace o přijímacím řízení do MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov na

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2021/2022

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

12104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12105                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12107                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12108                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12109                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12101                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12102                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12103                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12106                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12110                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov     

12111                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12112                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22101                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22102                            Přijímá se k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22103                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov

22104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22105                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Písemná rozhodnutí si vyzvedávejte v mateřské škole Drahanovice a Ludéřov ve čtvrtek 27. 5. 2021 a ve středu 2. 6. 2021 od 9:00 do 16:00 hod.

Fotografování

Ve středu 26. 5. v 8:30 hod se uskuteční fotografování dětí.

Přijede pan Konečný z fotoateliéru Loučany.

 skupinové foto (25,- Kč)

 3x samostatné (45,- Kč)

Prosíme, nahlaste pracovnicím MŠ, pokud nebudete požadovat samostatné fotografie nebo budete chtít vyšší počet.

Nedávejte dětem ZELENÉ oblečení.

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

mateřské školy budou podle vládního usnesení otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování od pondělí 10. 5. 2021.

Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy, děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole, ale MŠMT doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob.

Zápis do mateřské školy Drahanovice

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy Drahanovice se koná

od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte, které je její součástí

 (v případě elektronického podání musí být listina podrobena autorizované konverzi dokumentů podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.)

3. Kopie rodného listu dítěte (neověřená)

Potřebné dokumenty stáhnete zde:

Osobní vyzvednutí tiskopisů v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech po osobním dohodnutí termínu vyzvednutí na tel. čísle: 730 595 856

Zákonný zástupce požádá o přijetí jedním z těchto způsobů, který vyžaduje správní řízení:

1. zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. zasláním poštou na adresu MŠ Drahanovice, Drahanovic 46, 783 44 (podejte žádost tak, aby ji pošta do 14. 5. 2021 doručila)

4.vhozením do poštovní schránky MŠ Drahanovice

5. osobním podáním v MŠ Drahanovice ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod. po osobní telefonické domluvě na tel. čísle: 730 595 856

Dne 14. 5. 2021 musí být žádost již doručena ve škole.

Rodiče po doručení dokumentů obdrží přidělené registrační číslo, které budou potřebovat pro zjištění, zda dítě bylo nebo nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání. Při elektronickém podání dokumentů zašleme přidělené registrační číslo na Vámi uvedený e-mail nebo zavoláme na tel. číslo uvedené v žádosti.

Na webových stránkách mateřské školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria stanovená ředitelkou Základní školy a mateřské školy Drahanovice – odkaz zde:

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz mateřské školy Drahanovice.

Prezenční vzdělávání se týká pouze dětí s povinnou školní docházkou –předškoláků.

Děti nebudou muset mít při pobytu v MŠ roušky ani respirátory.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Přikládáme odkaz na instruktážní video, které doporučujeme shlédnout.

Testování dětí budou provádět rodiče nebo pověřené osoby před vstupem do třídy. Testy budou k dispozici v MŠ. 

Rodiče vyčkají 15 minut na výsledek, který pracovnice školy zaznamenají. 

V případě negativního testu se dítě může účastnit vzdělávání. Při pozitivním testu odchází domů s rodičem nebo pověřenou osobou.

Veškeré informace naleznete v odkazu níže .

https://testovani.edu.cz/