Informace o školce v Ludéřově

Vítejte na stránkách MŠ Ludéřov

V letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje naši MŠ 24 dětí různého věku. Jsou vzdělávány společně v jedné třídě podle školního výchovně vzdělávacího programu. Věnují se jim dvě kvalifikované učitelky MŠ a jedna provozní pracovnice. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí a najdou si zde spoustu kamarádů.

Naše MŠ

Naše mateřská škola je barevná, útulná, dvoupodlažní budova. V přízemí využíváme prostor šatny, jídelny, a sociálního zařízení, v prvním patře máme vybavenou hernu, místnost pro odpočinek dětí a novou umývárnu. Součástí objektu je také zahrada mateřské školy s mnoha herními prvky, které dětem slouží nejen k zlepšování schopností a dovedností, ale také pro radost a odpočinek při pobytu venku.

Umístění

MŠ je umístěna na začátku obce Ludéřov. Jsou zde nové chodníky sloužící k plynulé a bezpečné chůzi podél hlavní silnice a také mnoho polních cest, kde se můžou děti bez obav pohybovat dle pravidel určených učitelkami, procvičovat chůzi v nerovném terénu či hrát pohybové hry. Nedaleko je rovněž les, kam s dětmi rádi chodíme.

Strava a pitný režim

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava ve formě přesnídávky oběda a svačiny. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčků a dodržována zdravá technologie přípravy. Děti mají po celý den dostatek tekutin a mezi podávanými jídly je dostatečný časový interval.

Stravu zabezpečuje kuchařka a vedoucí ŠJ – dvě kvalifikované pracovnice školní jídelny v Drahanovicích, a odtud je dovážena ve várnicích do MŠ. Svačinky připravuje školnice mateřské školy v Ludéřově.

Ve školním roce 2019/2020 jsme zapojeni do těchto projektů:

 • Vzdělávání pedagogů II.
 • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské
 • projekt Venkovské školy Regionu Haná společně – MAP II.
 • Školka hrou – metodická podpora učitelů MŠ, podle RVP PV
 • projekt Papír za papír
 • Tradiční akce MŠ:

 • S Dráčkem na Velký Kosíř
 • účast na divadelních představeních v MŠ a kině Metropol
 • vánoční návštěva barokní sýpky s dílničkami pro děti,
 • mikulášská nadílka,
 • vánoční besídka,
 • Dětský maškarní karneval,
 • Vítání jara,
 • velikonoční návštěva barokní sýpky s dílničkami pro děti,
 • vystoupení ke Dni matek u Černé věže,
 • účast na školním výletu,
 • pasování předškoláků,
 • návštěva školáků v 1. třídě.
 • Vzdělávací programy:

 • E-liška,
 • Ježčím krokem celým rokem,
 • Ze života sov,
 • Kvaky kvak, jde sem čáp,
 • Hravá věda,
 • Malá technická univerzita,
 • Bezpečný pes,
 • Divadélko 1. pomoci,
 • Veselé bubnování,
 • Návštěva u včeliček,
 • Pohádková inkluze.

Pokud jste zde nenašli informace, které hledáte, můžete pokračovat výběrem níže…