Informace o školce Ludéřov

O Vaše děti se v MŠ Ludéřov starají paní učitelky Bc. Anežka Husičková a  Mgr. Marie Kutá. O čistotu a výdej jídla pečuje paní školnice Zuzana Slavíčková. Ve smíšené třídě naší mateřské školy Ludéřov je 24 dětí, z toho 18 chlapců a 6 děvčat ve věku 3-6 let.

Třída

V prvním poschodí disponuje mateřská škola dvěma prostornými prosluněnými třídami, kde jedna místnost slouží pro odpočinek a pro klidnou aktivitu u omezeného počtu dětí u stolečku, zejména předškoláků. Je vybavena nově zakoupenými lehátky, kobercem, skříněmi, psacím stolem, knihovničkou a dvěma stolečky pro děti. Nachází se zde i pracovní stůl pro pedagogické pracovnice s počítačem.

Z lehárny přijdete do druhé místnosti využívané jako třída a herna pro děti. Je vybavena novým nábytkem a kobercem. V měsíci listopadu bylo do třídy zakoupeno pět nových nastavitelných barevně označených stolečků a k nim dětské  židličky – kombinace dřeva a příslušné barvy patřící ke stolečku. Přes chodbu, lze projít do umývárny a WC dětí.

Pomůcky a hračky
Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech, aby si je během hry mohly samy vzít, ale také uklidit na správné místo. Pomůcky na výtvarné a jiné činnosti, jsou uloženy na bezpečném místě a děti si je mohou půjčit jen s dovolením paní učitelky.

Zaměření školky
Hlavním cílem obou paní učitelek je klidným, milým, vstřícným a trpělivým přístupem, naučit děti samoobslužným činnostem, a příjemným vystupováním vytvořit ve třídě přátelskou a pohodovou atmosféru. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Výchovně vzdělávací práce
Vycházíme ze ŠVP „ Svět kolem nás“

Stolování a pitný režim

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava ve formě přesnídávky oběda a svačiny. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčků a dodržována zdravá technologie přípravy. Děti mají po celý den dostatek tekutin a mezi podávanými jídly je dostatečný časový interval.

Stravu zabezpečuje kuchařka a vedoucí ŠJ – dvě kvalifikované pracovnice školní jídelny v Drahanovicích, a odtud je dovážena ve várnicích do MŠ. Svačinky připravuje školnice mateřské školy v Ludéřově.

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který umožňuje přizpůsobit organizaci činnosti v průběhu dne aktuální situaci.

Pokud jste zde nenašly informace, které hledáte, můžete pokračovat výběrem níže…