Plavecký kurz

Vážení rodiče,

MŠMT finančně podpořilo jízdné na výuku plavání ZŠ Drahanovice. Rodiče hradí jízdné pouze 100,- Kč na žáka.

Jízdné prosím uhraďte na účet č. 1020760714/6100 do 15.3., do poznámek jízdné, jméno a příjmení dítěte, třída.