Projekty naší školky

„Papír za papír“

Naše mateřská škola se v rámci ekologické výchovy v MŠ zapojila do projektu “Papír za papír“ organizovaného společností SUEZ Využití zdrojů a.s. . Účast v projektu spočívá v třídění papírového odpadu do modrého kontejneru od SUEZ Využití zdrojů a.s. .
Podle váhy odpadu získáme kredity, za které pak můžeme nakupovat do školky výkresy, toaletní papír a další papírové produkty z recyklovaného papíru. Moc prosíme všechny rodiče i přátele školy, které mají možnost nám touto formou pomoci, o spoluúčast.
Do mateřské školy můžete nosit použité noviny, letáky, časopisy, knihy-diáře-záznamníky bez vazby, sešity, papírové tašky bez plastové příměsi, popsaný kancelářský papír, výkresy. Hnědou a šedou papírovou lepenku, prosíme, noste co nejméně, společnost ji nepreferuje.
Přinesený papír prosím, vkládejte do kontejneru umístěného za hnědými vraty MŠ. O vstupu na zahradu MŠ informujte někoho ze zaměstnanců.

Předem všem účastníkům děkujeme :)

papir-za-papir-1

papir-za-papir-2