Stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče,

kdo má zájem od příštího týdne o školní obědy pro dítě/žáka  ze školní jídelny, pošlete prosím sms zprávu vedoucí školní jídelny paní Foretové. 

Vaření obědů a otevření školní kuchyně závisí na počtu zájemců. Obědy se budou odnášet v jídlonosičích a konzumovat doma.

Děkujeme za pochopení.