Informace o přijímacím řízení do MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov na

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách při Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 2021/2022

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení :

12104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12105                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12107                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12108                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12109                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Drahanovice     

12101                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12102                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12103                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12106                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12110                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov     

12111                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

12112                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22101                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22102                            Přijímá se k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22103                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov

22104                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

22105                            Přijímá se k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v MŠ Ludéřov            

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Písemná rozhodnutí si vyzvedávejte v mateřské škole Drahanovice a Ludéřov ve čtvrtek 27. 5. 2021 a ve středu 2. 6. 2021 od 9:00 do 16:00 hod.