Pevnost poznání

Ve středu 16. 6. pojedeme s dětmi do Olomouce, kde se v Pevnosti poznání zúčastníme programu

„Cukrová duha“.

  • vytváření barevné duhy z cukerných roztoků
  • pokusy s kapalinami zaměřené na hravé seznámení s pojmem hustota
  • vědecká výtvarka
  • návštěva planetária
  • prohlídka expozic muzea

Odjezd od MŠ v 8:05 hod., předpokládaný návrat v 12:30 hod..

Dejte s sebou dětem batůžek s pitím (nejlépe šroubovací uzávěr) a pláštěnkou.

Svačina bude zajištěna.

Hrazeno ze Šablon II.