První pomoc v MŠ

 úterý 10 . 1. v 9:00 hod. přijede do MŠ Drahanovice pracovnice oblastního spolku Českého červeného kříže v Prostějově.

Hravou formou, s využitím pohádek, písniček a praktických ukázek, seznámí děti se základy poskytování první pomoci při úrazech.

Comments are closed