Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí

na školní rok 2019/2020

je 7. 5. 2019 od 10:00 do 13:00 hod. v budovách MŠ.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s občanským průkazem, rodným listem dítěte a řádně vyplněnými formuláři:

a) přihláška do MŠ 

b) žádost o přijetí do MŠ,

které má možnost si vyzvednout v mateřských školách.