Den otevřených dveří

Vážení rodiče

V úterý 22. 6. půjdeme s předškolními dětmi do ZŠ Drahanovice, kde se zúčastníme od 9:30 hod. ukázkové kooperativní výuky v 1.třídě.

Odpoledne od 16:00 se koná “Den otevřených dveří”, v jehož rámci si máte možnost, společně s Vaším dítětem, základní školu projít a prohlédnout.

Jste srdečně zváni 🙂

Letní příměstské tábory s Pedagogickou fakultou UP

Nabízíme žákům Vaší školy 10 letních kempů ve formě příměstských táborů, na které se Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž jsou pro žáky zdarma.

Nabídka příměstských táborů (pro žáky ZŠ) obsahuje 10 kempů, a to:

Příměstský tábor UPík
Týden zážitkového vzdělávání s Ústavem cizích jazyků
3D tisk + CNC laser + Arduino = živé modely. Od myšlenky k funkčnímu modelu
Sportuj s námi na stUPce
Sherlock Holmes
TechCamp
Univerzita prvního věku aneb Cheer UP
Letní DJ kemp
Prázdniny jinak
Capulus Botanici aneb Adéla ještě nevečeřela