Pasování předškoláků

v pátek 25.6.2021 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme na pasování předškoláků na Sýpce v Ludéřově.

Na programu:

 • úvodní řeč zastupitele obce
 • proslov paní ředitelky Mgr. Lenky Trávníčkové
 • vystoupení dětí
 • pasování s předáním upomínkového předmětu

Po té následuje rozloučení všech dětí MŠ Ludéřov se starým školním rokem VE VALE.

Vystoupí KOMEDIANTI NA KÁŘE.

Občerstvení zajištěno.

Akce plánované na měsíc květen a červen

 1. Vycházky za sluníčkem – seznamování s přírodou, turistika (svatá voda)
 2. Den dětí – soutěže na školní zahradě s odměnami
 3. Brzy budeme školáci – děti se pochlubí, co již mají připravené do školy
 4. Pasování předškoláků s programem – slavnostní rozloučení s předškoláky
 5. Slavnostní ukončení školního roku 2020-2021
  • přespání, táborák, diskotéka
 6. Písničkový den
 7. Cesta za pokladem – šipkovaná
 8. Fotografování dětí
  • vyhotovení tabla předškoláků
  • focení všech dětí ke konci školního roku (oddělení Ježečků a Krtečků)
 9. Fotografování předškoláků v krojích

Termíny budou dodatečně upřesněny a rodiče budou včas informováni.