POSLEDNÍ POZDRAV ZE ŠKOLKY

Milé  děti, rodiče, přátelé  školičky.Děkujeme  za  celý, na události překvapivý  rok. Všem  vám  přejeme  sluníčko, radost ze  společných  chvil,zdravíčko  a v příštím  školním  roce  s  dobrou  náladou se  opět  těší

                                                     paní učitelky a teta Zuzka

Informace o rekonstrukci MŠ Ludéřov

Vážení rodiče, na základě informací od pana starosty,

ZŠ a MŠ Drahanovice ve spolupráci se zřizovatelem oznamuje, že Mateřská škola v Ludéřově bude v době letních prázdnin z důvodu přípravy a rekonstrukce nového oddělení včetně zázemí uzavřena. Informativní schůzka s rodiči k výše uvedené investiční akci se uskuteční ve středu dne 8. 7. 2020 v 17 hodin v budově Mateřské školy Ludéřov.

ředitelka školy

POHÁDKOVÝ DEN S PASOVÁNÍM

26.6.2020 SE ROZLOUČÍME SE ŠKOLNÍM ROKEM POHÁDKOVĚ.PŘIPRAVTE DĚTEM KOSTÝM POHÁDKOVÉ POSTAVY – BUDEME SI HRÁT, NEBUDEME SPÁT A HODNĚ SE SMÁT. V 10.00 NADEJDE CHVÍLE LOUČENÍ S NAŠIMI PŘEDŠKOLÁČKY – BOHUŽEL, BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ.

NA VŠECHNY SE TĚŠÍME A RODIČE PROSÍME, PŘIVEĎTE DĚTI ALESPOŇ NA 10.00 , CHVÍLI S NÁMI POBÝT.

PÍ.UČITELKY A TETA ZUZKA