Pasování předškoláků

v pátek 25.6.2021 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme na pasování předškoláků na Sýpce v Ludéřově.

Na programu:

  • úvodní řeč zastupitele obce
  • proslov paní ředitelky Mgr. Lenky Trávníčkové
  • vystoupení dětí
  • pasování s předáním upomínkového předmětu

Po té následuje rozloučení všech dětí MŠ Ludéřov se starým školním rokem VE VALE.

Vystoupí KOMEDIANTI NA KÁŘE.

Občerstvení zajištěno.

Letní příměstské tábory s Pedagogickou fakultou UP

Nabízíme žákům Vaší školy 10 letních kempů ve formě příměstských táborů, na které se Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž jsou pro žáky zdarma.

Nabídka příměstských táborů (pro žáky ZŠ) obsahuje 10 kempů, a to:

Příměstský tábor UPík
Týden zážitkového vzdělávání s Ústavem cizích jazyků
3D tisk + CNC laser + Arduino = živé modely. Od myšlenky k funkčnímu modelu
Sportuj s námi na stUPce
Sherlock Holmes
TechCamp
Univerzita prvního věku aneb Cheer UP
Letní DJ kemp
Prázdniny jinak
Capulus Botanici aneb Adéla ještě nevečeřela