PREZENČNÍ VÝUKA od 25.5.

Vážení rodiče,

zjišťujeme předběžný zájem o prezenční výuku ve škole od 25. 5. 2020.
Pokud budete mít vážný zájem, vyplňte přiložený dotazník a odešlete jej e-mailem třídnímu učiteli.

Pokud nebudete mít zájem, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli do 15. 5. 2020.

Ranní družina na základě rozhodnutí MŠMT nemůže být poskytována.

Pokud máte zájem o doplňující informace, napište na zs.drahanovice@seznam.cz nebo volejte 730595860.