Poděkování

Děkujeme všem rodičům a přátelům MŠ, kteří se aktivně zapojili do příprav a zajištění průběhu dětského maškarního karnevalu. Poděkování také patří našim sponzorům, kterými byli:
Obec Drahanovice, SDH Ludéřov, SDH Střížov. 🙂

Poděkování

Děkujeme panu Váňovi ze Střížova za pomoc při konstrukci nového jídelního vozíku pro MŠ. Dále také děkujeme všem rodičům, kteří pro děti donesli dárky k Vánocům, především pak paní Vlachové za pořízení několika edukačních pomůcek a hraček. Děti měly z dárků velkou radost. Věříme, že dobře poslouží k radosti i k celkovému rozvoji dětí. 🙂