Informace o školce Drahanovice

Vítáme vás na stránkách MŠ Drahanovice.

V letošním školním roce 2019/2020navštěvuje MŠ 24 dětí. Přejeme jim, aby si našly nové kamarády a aby se jim u nás ve školce líbilo.

Naše mateřská škola je barevná, útulná, bezbariérová, spíše rodinného typu s kapacitou 24 zapsaných dětí.  Je umístěna u málo frekventované silnice směřující na Kníničky, uprostřed zelené zahrady s vysázenými dřevinami, s atrakcemi pro vydovádění dětí i s lavičkami k odpočinku.

Na školní zahradě je i malá skalka, o kterou spolu s dětmi pečujeme a poznáváme, co rostliny potřebují k životu i jak se o ně starat.

Děti různého věku jsou vzdělávány společně v jedné třídě podle školního výchovně vzdělávacího programu. Věnují se jim dvě kvalifikované učitelky MŠ s dlouholetou praxí a jedna provozní pracovnice.

Telefonní čísla 

  • ZŠ Drahanovice               730 595 860
  • MŠ Drahanovice              730 595 856
  • MŠ Ludéřov                      730 595 857
  • ŠJ Drahanovice                730 595 861

E-mail

  • ms.drahanovice@seznam.cz
  • zs.drahanovice@seznam.cz

Víčka pro Elenku

V naší MŠ probíhá sběr plastových víček pro tříletou holčičku Elenku s Westovým syndromem, která potřebuje absolvovat léčebný rehabilitační pobyt v lázních ( nehradí zdravotní pojišťovna)

Projekty, do kterých jsme zapojeni

ŠKOLKA HROU

Cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.

Pro didaktickou praxi v mateřských školách byly vytvořeny odborné metodické příručky Školka hrou zpracované v souladu s RVP PV podle, kterých pracujeme. Publikace nabízí netradiční náměty na činnosti, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na vzdělávacím portálu eKabinet.cz v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku. Výhodou metodiky je také jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem.

Projekt probíhá pod záštitou MŠMT.

JAK CO FUNGUJE

Projekt OP VK 48

materinky.dumy.cz

Projekt byl určen pro pedagogy mateřských škol pro jejich profesní rozvoj v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a osobnostního i profesního rozvoje učitele.

Cílem projektu bylo připravit učitele mateřských škol tak, aby byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání, protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální práci, řemeslům a technice vůbec. V rámci projektu se učitelé seznámili s různými formami interaktivní výuky a dalšími výchovnými aktivitami.

V rámci projektu probíhaly tři akreditované vzdělávací programy, během kterých se pedagogové naučili využívat moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku a vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí „DUMY“.  Následně je zapojili do výuky a po té je v digitální podobě sdílejí s ostatními pedagogy jako příklady dobré praxe a pracují podle nich s dětmi u dotykové obrazovky.

Tento projekt je realizován pouze v padesáti mateřských školách v ČR.

Realizujeme i vlastní projekty.

VÁNOČNÍ PROJEKT

Před vánočními svátky je to vždy nový projekt, zaměřený na upevňování znalostí dětí z oblasti např. slušného chování, znalostí barev, kamarádských vztahů mezi dětmi, i z oblasti vánočních tradic a zvyků apod.

DIVADELNÍ PROJEKT

Koncem školního roku děti tradičně předvádějí své pohybové, hudební a řečové dovednosti prostřednictvím známá veršovaná pohádky, kterou upravíme tak, aby ji děti pochopily, zamilovaly si ji a s nadšením ji zahrály pro veřejnost jako divadelní představení.