Letní příměstské tábory s Pedagogickou fakultou UP

Nabízíme žákům Vaší školy 10 letních kempů ve formě příměstských táborů, na které se Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž jsou pro žáky zdarma.

Nabídka příměstských táborů (pro žáky ZŠ) obsahuje 10 kempů, a to:

Příměstský tábor UPík
Týden zážitkového vzdělávání s Ústavem cizích jazyků
3D tisk + CNC laser + Arduino = živé modely. Od myšlenky k funkčnímu modelu
Sportuj s námi na stUPce
Sherlock Holmes
TechCamp
Univerzita prvního věku aneb Cheer UP
Letní DJ kemp
Prázdniny jinak
Capulus Botanici aneb Adéla ještě nevečeřela