Návrat žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz základní školy. Na naši školu se nevztahuje ROTAČNÍ VÝUKA (žáci budou chodit do školy každý den).

Děti musí mít v prostorách školy chirurgickou roušku nebo adekvátní ochranu nosu a úst (nanorouška, respirátor).

Obědy nejsou automaticky nahlášené, napište vedoucí jídelny paní Foretové SMS.

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, bude probíhat testování dětí i zaměstnanců školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Testy se budou provádět ve třídách pod dohledem pdg. pracovníků (pro 1. a 2. ročník v TĚLOCVIČNĚ od 7.00, kde se mohou testovat děti s rodičem).

V případě pozitivního výsledku testu odchází děti domů s rodičem nebo samy na základě písemného souhlasu (v odkazu níže). Děkujeme za pochopení.

Veškeré informace o testování a antigenních testech najdete v odkazu níže. Můžete se podívat i na krátké instruktážní video.

https://testovani.edu.cz/

Testovat se nemusí osoba, která:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.