Pasování předškoláků

v pátek 25.6.2021 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme na pasování předškoláků na Sýpce v Ludéřově.

Na programu:

  • úvodní řeč zastupitele obce
  • proslov paní ředitelky Mgr. Lenky Trávníčkové
  • vystoupení dětí
  • pasování s předáním upomínkového předmětu

Po té následuje rozloučení všech dětí MŠ Ludéřov se starým školním rokem VE VALE.

Vystoupí KOMEDIANTI NA KÁŘE.

Občerstvení zajištěno.