POHÁDKOVÝ DEN S PASOVÁNÍM

26.6.2020 SE ROZLOUČÍME SE ŠKOLNÍM ROKEM POHÁDKOVĚ.PŘIPRAVTE DĚTEM KOSTÝM POHÁDKOVÉ POSTAVY – BUDEME SI HRÁT, NEBUDEME SPÁT A HODNĚ SE SMÁT. V 10.00 NADEJDE CHVÍLE LOUČENÍ S NAŠIMI PŘEDŠKOLÁČKY – BOHUŽEL, BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ.

NA VŠECHNY SE TĚŠÍME A RODIČE PROSÍME, PŘIVEĎTE DĚTI ALESPOŇ NA 10.00 , CHVÍLI S NÁMI POBÝT.

PÍ.UČITELKY A TETA ZUZKA