Zájmové kroužky

Ve školním roce 2020 / 2021  ZŠ Drahanovice nabízí tyto zájmové kroužky (začínáme v říjnu):

Sportovní kroužek  (Mgr. Iva Psotová)
Sportovní kroužek se pod vedením paní učitelky Psotové koná každé úterý od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 3. – 5. ročníku.

Kroužek pohybových her
 (Mgr. Jitka Bernadová)
Kroužek pohybových her pod vedením paní učitelky Bernadové bude každý čtvrtek od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 1. – 2. ročníku.

Taneční kroužek (Mgr. Hana Trunkátová)
Taneční kroužek se koná každou středu od 13.00 do 13.45 hod. pod vedením paní učitelky Trunkátové. Je určen pro žáky 2. – 4. (5.) ročníku.

Tvořivý kroužek (Mgr. Monika Opatřilová)
Výtvarný kroužek je určen pro žáky 2. – 4. ročníku, koná se ve středu od 13.00 do 13.45 pod vedením paní učitelky Moniky Opatřilové.

Florbal

Je určen žákům ZŠ vždy v pondělí od 14.00 do 15.00.

Mažoretky

Kroužek povede paní A. Barcalová . Vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku.
Každé úterý (pro pokročilé) a čtvrtek (pro začátečníky).