Zájmové kroužky

Ve školním roce 2017/ 2018  ZŠ Drahanovice nabízí tyto zájmové kroužky (začínáme v říjnu):

Sportovní kroužek  (Mgr. Iva Psotová)
Sportovní kroužek se pod vedením paní učitelky Psotové koná každé úterý od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 3. – 5. ročníku.

Pohybový kroužek
  (Mgr. Romana Schichová)
Kroužek pohybových her pod vedením paní učitelky Schichové bude každý čtvrtek od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 1. – 2. (3). ročníku.

Taneční kroužek (Mgr. Hana Trunkátová)
Taneční kroužek se koná každou středu od 13.00 do 13.45 hod. pod vedením paní učitelky Trunkátové. Je určen pro žáky 2. – 4. (5.) ročníku.

Tvořivý kroužek (Alena Novotná)
Kroužek tvoření se koná každé úterý od 13.00 do 13.45 hod. pod vedením paní asistentky a vychovatelky Aleny Novotné. Je určen pro žáky 1. – 3. ročníku.

Mažoretky

Kroužek povede paní A. Barcalová a bude se konat každé úterý od 16.00 – 17.00 hod. Vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku.