Zájmové kroužky

Ve školním roce 2018/ 2019  ZŠ Drahanovice nabízí tyto zájmové kroužky (začínáme v říjnu):

Sportovní kroužek  (Mgr. Iva Psotová)
Sportovní kroužek se pod vedením paní učitelky Psotové koná každé úterý od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 3. – 5. ročníku.

Kroužek stolních her
  (Bc. Jitka Bernadová)
Kroužek stolních her (Carcassonne, Dáma, Šachy, Člověče, nezlob se, Z pohádky do pohádky, karetní hry a další dle zájmu dětí) pod vedením paní učitelky Bernadové bude každé úterý od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Taneční kroužek (Mgr. Hana Trunkátová)
Taneční kroužek se koná každou středu od 13.00 do 13.45 hod. pod vedením paní učitelky Trunkátové. Je určen pro žáky 2. – 4. (5.) ročníku.

Keramický kroužek

Koná se každý čtvrtek v ZŠ Drahanovicích pod vedením pana Grossmanna. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Tvořivý kroužek 

Výtvarný kroužek v ZŠ v Drahanovicích pod vedením pana Grossmanna. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Řezbářský kroužek

Koná se pod vedením pana Grossmanna  každou středu. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Mažoretky

Kroužek povede paní A. Barcalová . Vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku.
Každé úterý (pro pokročilé) a čtvrtek (pro začátečníky).