Zájmové kroužky

Ve školním roce 2019/ 2020  ZŠ Drahanovice nabízí tyto zájmové kroužky (začínáme v říjnu):

Sportovní kroužek  (Mgr. Iva Psotová)
Sportovní kroužek se pod vedením paní učitelky Psotové koná každé úterý od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 3. – 5. ročníku.

Kroužek pohybových her
  (Bc. Jitka Bernadová)
Kroužek pohybových her pod vedením paní učitelky Bernadové bude každý čtvrtek od 13.00 do 13.45 hodin. Je určen pro žáky 1. – 3. ročníku.

Taneční kroužek (Mgr. Hana Trunkátová)
Taneční kroužek se koná každou středu od 13.00 do 13.45 hod. pod vedením paní učitelky Trunkátové. Je určen pro žáky 2. – 4. (5.) ročníku.

Výtvarný kroužek (Mgr. Šárka Recová)
Výtvarný kroužek je určen pro žáky 1. – 3. ročníku, koná se ve středu od 13.00 do 13.45 pod vedením paní učitelky Šárky Recové.

Keramický kroužek

Koná se každý čtvrtek v ZŠ Drahanovicích pod vedením pana Grossmanna. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Tvořivý kroužek 

Výtvarný kroužek v ZŠ v Drahanovicích pod vedením pana Grossmanna. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Řezbářský kroužek

Koná se pod vedením pana Grossmanna. Je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Florbal

Je určen žákům ZŠ vždy v pondělí od 14.00 do 15.00.

Mažoretky

Kroužek povede paní A. Barcalová . Vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku.
Každé úterý (pro pokročilé) a čtvrtek (pro začátečníky).

Gymnastika a tanec s Andy

Kroužek vede paní Andrea Veselá každý pátek od 13.00 do 14.00. Je vhodný pro pro žáky 1. – 5. ročníku.

Věda nás baví

Kroužek je určený dětem všech ročníků a probíhá každou středu od 14.00 do 15.00.