Zápis do mateřské školy Ludéřov

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy Ludéřov se koná

od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Vyplněná přihláška dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte, které je její součástí

 (v případě elektronického podání musí být listina podrobena autorizované konverzi dokumentů podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.)

3. Kopie rodného listu dítěte (neověřená)

Potřebné dokumenty stáhnete zde:

Osobní vyzvednutí tiskopisů v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech po osobním dohodnutí termínu vyzvednutí na tel. čísle: 730 595 857

Zákonný zástupce požádá o přijetí jedním z těchto způsobů, který vyžaduje správní řízení:

1. zasláním do datové schránky školy 8gtmc26

2. zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu ms.drahanovice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)

3. zasláním poštou na adresu MŠ Ludéřov, Drahanovic 78, 783 44 (podejte žádost tak, aby ji pošta do 14. 5. 2021 doručila)

4.vhozením do poštovní schránky Ludéřov

5. osobním podáním v MŠ Ludéřov ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod. po osobní telefonické domluvě na tel. čísle: 730 595 857

Dne 14. 5. 2021 musí být žádost již doručena ve škole.

Rodiče po doručení dokumentů obdrží přidělené registrační číslo, které budou potřebovat pro zjištění, zda dítě bylo nebo nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání. Při elektronickém podání dokumentů zašleme přidělené registrační číslo na Vámi uvedený e-mail nebo zavoláme na tel. číslo uvedené v žádosti.

Na webových stránkách mateřské školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria stanovená ředitelkou Základní školy a mateřské školy Drahanovice – odkaz zde: